Reklamacje i zwroty


Reklamacja

Kupującemu w Sklepie LAMIMI przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadkach ustalonych stosownymi przepisami prawa lub w Regulaminie sklepu LAMIMI.
Reklamację można złożyć poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres info@lamimi.pl
Treść zgłoszenia powinna zawierać:

  • dane identyfikujące Kupującego,
  • dane identyfikujące Zamówienie (Umowę),
  • dane kontaktowe służące udzieleniu odpowiedzi na reklamację, lub korespondencji z nią związanej,
  • informacje identyfikujące przyczynę złożenia reklamacji.

W terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji Sprzedawca udziela pisemnej odpowiedzi pod adres  wskazany przez Kupującego.

Zwrot

Zwroty realizowane są zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie sklepu internetowego LAMIMI obowiązującej w dniu realizacji zakupu przy użyciu poniższego formularza zwrotu.

Zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego zwrotowi nie podlega towar wyprodukowany według specyfikacji konsumenta. Między innymi odciski ze srebra czy biżuteria produkowana na indywidualne zamówienie nie podlega zwrotowi. 

Osoby i podmioty dokonujące zwrotu produktu z transakcji potwierdzonej fakturą VAT prosimy o jednoznaczne potwierdzenie odbioru stosownych dokumentów księgowych korygujących transakcję.

Zwrot prosimy przesłać na adres: 

La Mimi Al. Prymasa Tysiąclecia 48a, lok. 39 

01-242 Warszawa

tel. 792 334 907

Dziękujemy.

Formularz Zwrotu

Dołącz do naszego newsletter!

Kolekcje